Dotace

Naše společnost Vám schopna zajistit komplexní služby v oblasti získávání dotací a řízení projektů. Služby naší společnosti zahrnují:

  • definici projektového záměru
  • vypracování projektové žádosti včetně zajištění všech potřebných dokumentů (energetický audit, energetický průkaz, posudky apod.)
  • organizace výběrových řízení
  • administrace projektu (zahrnuje např. zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o proplacení dotačních prostředků, závěrečné vyhodnocení projektu)
  • řešení případných nestandardních situací – auditů ze strany dotační agentury, nesrovnalostí apod.

Náš tým složený z interních a externích konzultantů, je díky svým předchozím pracovním zkušenostem na straně poskytovatelů dotací (Statní fond životního prostředí, CzechInvest, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství), schopen zajistit dotace zejména v těchto oblastech:

  • Energetika a životní prostředí
  • Průmysl a podnikání
  • Rozvoj venkova a zemědělství