Ceník

Vedení účetnctví - počet dokladů

Základ ceny za kalendářní měsíc se odvozuje od počtu dokladů. Cena je orientační a bude stanovena na základě dohody s klientem individuálně v závislosti na počtu zpracovávaných dokladů.

Daňová evidence:

do 50 dokladů 530
zvýšení dokladů o 20% 20%
zpracování přiznání k DPH 840
zpracování dodatečného přiznání k DPH (chyba klienta) 530

Účetnictví podvojné:

do 100 dokladů 2680
zvýšení počtu dokladů o 20% 20%
zpracování přiznání k DPH 840
zpracování dodatečného přiznání k DPH (chyba klienta) 530

Zpracování přiznání:

Ceny za zpracování daňových přiznání se rozlišují podle toho, zda zpracování požaduje zákazník, kterému je zpracováváno účetnictví (nebo daňová evidence) nebo zda jde o zákazníka, který požaduje pouze zpracování přiznání.

  klienti ostatní
DPFO typ B vč. Příloh (přehledy pro ČSSZ a ZP) 1680 2675
DPPO vč. Příloh (účetní výkazy, příloha k úč. Závěrce) 2100 4200
Silniční daň 210 740
Silniční daň (další vozidlo) 110 160

Personální a mzdová agenda:

Ceny za personální a mzdové agendy platí pouze pro klienty, pro které je vedeno účetnictví a je ovlivněna počtem pracovníků.

  klienti ostatní
nástup a výstup pracovníka 210 0
měsíční mzda po 1 pracovníka 160 0

Zastupování klienta:

Kontroly na ČSSZ, zravotních pojišťovnách, zastupování u finančních úřadů.

  klienti ostatní
hodinová sazba 420 0

Spolupráce

Česká andragogická společnostMinisterstvo práce a sociálních věcí